Akcja „TANIEJ O VAT"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TANIEJ O VAT”

 

1.  Organizatorem  akcji  promocyjnej, szczegółowo opisanej w  niniejszym regulaminie  (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest QUEST SC  Sp. z o.o. z siedzibą w Piekoszowie, ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów NIP: 959-191-61-25, REGON: 260436240 (dalej jako „Organizator”).

2. Akcja Promocyjna obowiązuje w należących do Organizatora Marketach MRÓWKA: Kielce, ul. Szajnowicza-Iwanowa 21C, Piekoszów ul. Czarnowska 54, Chmielnik al. Zwycięstwa 24 (zwanych dalej jako „Market”) w dniach 25-26.01.2020 r. (dalej jako „Okres Obowiązywania Akcji Promocyjnej”).

3. Akcja Promocyjna skierowana jest do Klientów Organizatora, którzy dokonają w dniach 25-26.01.2020 r. w Marketach Mrówka zakupów na kwotę minimum 100zł brutto , (dalej jako „Uczestnik Akcji Promocyjnej”).

4. Akcja Promocyjna polega na zwrocie równowartości podatku VAT zawartego w cenie detalicznej brutto towaru objętego promocją, tj. tych towarów, które aktualnie znajdują się w sprzedaży                           w Marketach Mrówka Kielce, Piekoszów, Chmielnik  w formie Bonów Rabatowych (tzn. określają wartość rabatu brutto udzielanego przy kolejnych zakupach), które mogą zostać zrealizowane w Marketach Mrówka w Kielcach, Piekoszowie i Chmielniku (dalej jako „Bon Rabatowy”). 

5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi, np. Kartą Dużej Rodziny lub Kartą Wykonawcy.

6. Bony Rabatowe podlegają realizacji przy dokonywaniu przez uczestnika Akcji Promocyjnej  kolejnych zakupów w Marketach Mrówka w Kielcach, Piekoszowie i Chmielniku od 01 lutego do 30 czerwca 2020 roku. Bony Rabatowe należy okazać przed dokonaniem zakupu.

7. Nie wydaje się duplikatu Bonu Rabatowego w przypadku jego zgubienia.

8. Bony Rabatowe mogą być realizowane w Marketach Mrówka Kielce, Piekoszów, Chmielnik w okresie: od 01 lutego 2020 do 30 czerwca 2020 roku.

9. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej jest Klient dokonujący płatności za dowolne zakupy Gotówką, Kartą Płatniczą lub przy udzieleniu Kredytu przez Bank.

10. Towary znajdujące się na dokumencie zakupu (Paragon lub Faktura Vat), do których został wydany Bon Rabatowy  podczas trwania promocji, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

11. Towary zakupione przy użyciu Bonu Rabatowego , również nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany udostępnione będą w Punkcie Obsługi Klienta w Marketach Mrówka w Kielcach, Piekoszowie i Chmielniku.

13. Reklamacje należy kierować na piśmie bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta w Markecie Mrówka  lub drogą pocztową na adresy:

            QUEST SC Sp. z o.o.

            Market Mrówka w Kielcach

            ul. Szajnowicza-Iwanowa 21C, 25-636 Kielce 

            z dopiskiem „Reklamacja akcji promocyjnej Taniej o VAT”.

14. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi.

15. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

16. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.