Produkty

DOSTĘPNY
Zaprawa klejąco-szpachlowa VWS 25 kg CERESIT
EAN: 5900089685257

Zaprawa klejąco-szpachlowa VWS 25 kg CERESIT

Ostatnia aktualizacja:
Dostępny
Opis produktu:
CT 85 Zaprawa klejąco-szpachlowa EPS Zaprawa Ceresit CT 85 służy do ocie­pla­nia ścian ze­wnę­trz­nych bu­dyn­ków me­to­dą lek­ką-mo­krą w sy­ste­mach Ce­re­sit Ceretherm. Pa­ro­prze­pu­szczal­na i ue­la­stycz­nio­na. Słu­ży do mo­co­wa­nia płyt sty­ro­pia­no­wych i do wy­ko­ny­wa­nia na nich cien­kiej war­stwy zbrojo­nej siat­ką z włók­na szkla­ne­go. Podło­ża bar­dzo na­sią­kli­we, np. ścia­ny z ga­zo­be­to­nu, na­le­ży wcze­śniej za­grun­to­wać pre­pa­ra­tem Ce­re­sit CT 17. Zużycie: ok. 5,0 kg/m2 – mocowanie płyt ok. 4,0 kg/m2 – warstwa zbrojona
Prezentowane ceny są orientacyjnymi cenami brutto. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie. Ostatnia data i godzina aktualizacji są prezentowane wraz z towarem. W celu zakupu lub rezerwacji towaru nalezy skontaktować się ze sklepem. Zdjęcia produktów mogą różnić się od rzeczywistego wygladu towaru. Odwzorowania kolorów widziane na monitorze lub innym urządzeniu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktu.


Zobacz wszystkie produkty

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...